Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Statistika v ochraně životního prostředí

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na probrání základních statistických pojmů a základních statistických operací. Potřebné matematické operace jsou probrány jak formou numerickou, bez nutnosti použití naprogramovaných funkcí v kalkulátorech typu Excel, tak s jejich pomocí.Porozumnění a dovednosti jsou založeny na zpracování zadaného úkolu v průběhu semestru. V předmětu je zařazen blok věnovaný všeobecným požadavkům na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

Sylabus

1. Hodnocení statistického souboru
2. Základní statistické charakteristiky
3. Rozdělení a pravděpodobnost
4. Normální rozdělení
5. Studentovo, chí^2, Snedecorovo rozdělení
6. Pearsonovo rozdělení III. typu
7. Bodové a intervalové odhady
8. Testování hypotéz I
9. Testování hypotéz II
10. Lineární regrese
11. Kvalita a systémy kvality
12. Akreditace, certifikace
13. Odhad nejistoty měření
14. Základní statistické operace v programu Excel

Literatura

D:Meloun M.,Militký J.,Statistická analýza experimentálních dat,Academia Praha 2004,8020012540

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi