Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Voda ve farmacii

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Václav Janda, CSc.
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Anotace

V předmětu jsou probrány technologie pro úpravu vlastností vody ve farmacii a čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu. Kvůli správnému porozumění probíraných procesů jsou na začátku kurzu vysvětleny i základní hydrochemické parametry a charakteristiky kvality vody.

Sylabus

1. Základní hydrochemické charakteristiky vody, kvalita surové vody, znečišťující látky, pitná voda, požadavky na kvalitu vody ve farmacii
2. Úprava vlastností podzemních vod, odstraňování agresivního oxidu uhličitého a dalších plynů
3. Odstraňování železnatých a manganatých iontů a dalších znečišťujících látek v podzemních vodách
4. Úprava vlastností povrchových vod, koagulace
5. Separace suspenze; sedimentace (flotace) a filtrace vody, desinfekce
6. Ionexové postupy, destilace
7. Membránové postupy, reverzní osmóza, elektrodialýza, elektrodeionizace
8. Typy odpadních vod ve farmaceutickém průmyslu a jejich rizika
9. Fyzikálně-chemické čištění farmaceutických odpadních vod
10. Principy biologického čištění odpadních vod, aerobní metody
11. Odstraňování nutrientů z vod, anaerobní čištěné odpadních vod
12. Příklady čištění odpadních vod ve farmaceutických výrobách
13. Zpracování kalů a odpadní biomasy
14. Specifické polutanty ve farmaceutických vodách

Literatura

D:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha,1999,8070803487
D:L. Jelínek a kol.,Desalinační a separační metody v úpravě vody,VŠCHT Praha,2008,978807807057
D:Vesilind A.P.:Wastewater treatment plant design,IWA Publishing,2003,1843390523

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi