Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální projekt oboru technologie vody I

Kredity 5
Rozsah 0 / 6 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Bindzar, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty prakticky aplikovat poznatky získané během studia oboru technologie vody. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma. Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Na závěr semestru odevzdají souhrnný protokol ze své práce.

Sylabus

1. Zadání projektu.
2.-14. Individuální práce na projektu, konzultace.

Literatura

Z:Podle podle pokynů vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi