Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Semestrální projekt oboru technologie vody II

Kredity 5
Rozsah 0 / 7 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Jan Bindzar, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studenta prakticky aplikovat poznatky získané během studia oboru technologie vody. Student samostatně pracuje na konkrétním vědecko-výzkumném projektu. Projekt je zakončen vypracováním seminární práce a prezentací výsledků práce. Výsledky projektu student využije v následujícím semestru při tvorbě diplomové práce.

Sylabus

1. Zadání projektu
2.-13. Individuální práce na projektu, konzultace
14. Obhajoba

Literatura

Z:Podle podle pokynů vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi