Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální projekt oboru technologie vody II

Kredity 5
Rozsah 0 / 7 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Bindzar, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studenta prakticky aplikovat poznatky získané během studia oboru technologie vody. Student samostatně pracuje na konkrétním vědecko-výzkumném projektu. Projekt je zakončen vypracováním seminární práce a prezentací výsledků práce. Výsledky projektu student využije v následujícím semestru při tvorbě diplomové práce.

Sylabus

1. Zadání projektu
2.-13. Individuální práce na projektu, konzultace
14. Obhajoba

Literatura

Z:Podle podle pokynů vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi