Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Seminář a laboratoř analytiky vody

Kredity 6
Rozsah 0 / 8 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Miroslava Novotná, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod pro analýzu vody v oborech analýza pitných, užitkových, napájecích a odpadních vod. Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálními metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického. Jsou probrány metody titrační, spektroskopické, potenciometrické, chromatografické i gravimetrické

Sylabus

None

Literatura

Z:Horáková M.,Lischke P.,Grünwald A.,Chemické a fyzikální metody analýzy vod,04-614-86
Z:Horáková M. a kol.,Analytika vody,2007,978-80-7080-520-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi