Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř energetiky

Kredity 5
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Hana Juklíčková
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod v energetice. Zahrnuje metody analýzy plynů, kapalin i pevných látek (paliv). Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálními metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického.

Sylabus

1. Aplikace membránových procesů
2. Bodová koroze cyklickou polarizací
3. Metalografická analýza kovových vzorků
4. Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie
5. Hodnocení korozních dějů
6. Kvalita aglomerovaných paliv
7. Stanovení korozní rychlosti pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie
8. Mechanické vlastnosti kovů
9. Stanovení Ryznerova indexu stability vody
10. Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti
11. Stanovení celkové kapacity ionexů
12. Porovnání souproudé a protiproudé regenerace
13. Tlakové ztráty na ionexové koloně
14. Rovnovážná sorpce těžkých kovů

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi