Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Radioaktivní odpady

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.

Anotace

None

Sylabus

1. Energetická bilance Země, současnost a budoucnost
2. Zdroje energie v různých zemích
3. Jaderná bezpečnost
4. Zabezpečování kontroly zacházení s radioaktivními materiály ze strany mezinárodních organizací.
5. Legislativní opatření v ČR
6. Způsoby likvidace nízkoaktivního odpadu
7. Způsoby likvidace středněaktivního odpadu, případně směsného odpadu
8. Způsoby likvidace vysokoaktivníhoaktivního odpadu - vyhořelé palivové články
9. Příklady jednotlivých postupů likvidace RAO užitých ve světě
10. Výroba jaderných paliv
11. Přepracování jaderného paliva
12. Ukládání upravených radioaktivních odpadů
13. Demontáž a likvidace jaderných elektráren
14. Likvidace ETE - přehled obsahu provedených studií

Literatura

Z:Zákon 263/2016 "Atomový zákon"
Z: Vyhláška SÚJB 422/2016 "Vyhláška o radiační ochraně"

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi