Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř analytiky paliv

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Hana Juklíčková

Anotace

Cílem laboratoří je seznámení se s pevnými i kapalnými palivy a způsoby jejich hodnocení.

Sylabus

1. IČ spektroskopie ropných frakcí
2. Ramanova spektroskopie paliv
3. Identifikace složek úsad
4. Technický rozbor tuhého paliva – statistické zpracování obsahu vlhkosti a popela v tuhém palivu
5. Stanovení užitečné energie v tuhém palivu
6. Mechanické nečistoty
7. Bod vzplanutí
8. Těžké kovy v olejích
9. Stanovení vody destilací
10. Stanovení obsahu biosložky v motorové naftě
11. Stanovení DOC a CHSK při hodnocení vyluhovatelnosti popelů
12. Stanovení destilační křivky

Literatura

Z: Návody k laboratorním cvičením: https://uen.vscht.cz/studium/

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi