Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Chemie energetických oběhů

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Helena Parschová
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí předúpravy a úpravy vody pro energetická zařízení, aby byl zajištěn jejich bezporuchový chod. Součástí předmětu je také charakteristika jednotlivých typů vod (přídavná, napájecí, kotelní, teplá užitková a oběhová voda, kondenzát) a páry (sytá a přehřátá) vyskytujících se v energetických zařízeních. Nedílnou součástí předmětu je seznámení s ČSN normami zabývajícími se vodou a párou pro tepelná energetická zařízení.

Sylabus

1. Fyzikálně-chemické základy chemie a technologie vody
2. Součásti přírodních vod
3. Odstraňování suspendovaných a koloidních látek
4. Odstraňování rozpuštěných látek
5. Úprava vody ionexy a membránovými postupy
6. Odplynění vody
7. Alkalizace
8. Chemické režimy
9. Kotelní voda
10. Technicky čistá pára
11. Kondenzátní hospodářství, úprava kondenzátu
12. Úprava chladící vody
13. Úprava vody pro teplovodní a horkovodní systémy
14. Úprava vody pro jaderné elektrárny

Literatura

R:Panáček F.,Eliášek J.,Chemie energetických oběhů,VŠCHT Praha,1992
R:Karas F.,Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965,0423765
R:Hübner P. a kol.,Úprava vody pro průmyslové účely,VŠCHT Praha,20068070806249
A:Vošta J.Matějka Z.,Macák J.,Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584
A:Wünsch J.,Technická příručka pro pracovníky oboru úprav vod,ČKD Dukla,1981,0609681
A:Jiříček I.,Konstrukce základních prvků tepelných elektráren,VŠCHT Praha,1997,8070802979
A:ČSN 077401,Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa,1992
A:ČSN 077403,Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry 8 MPa a vyšším,1982


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi