Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jan Macák, CSc.
Ing. Jana Petrů

Anotace

None

Sylabus

1. Korozní výzkum v ČR , korozní literatura, hlavní typy korozního napadení, rešerše
2. Elektrochemický článek, polarizace, depolarizace, koroze s vodíkovou
3. Přepětí korozní reakce - inhibice koroze, polarizace, depolarizace, polarizační křivka
4. Korozní proud, korozní potencial, Tafelova rovnice, Stern-Geary rovnice, polarizační odpor
5. Pasivita kovů, teorie pasivity, pasivátory, anodická ochrana
6. Železo, resp. ocel v parovodním prostředí, Pourbaix diagram, vliv hydrolýzy solí na korozi
7. Vliv napětí na korozi, mechanismy a iniciace SCC, druhy měření , křehnutí kovů
8. Korozní únava, Wöhlerova S-N křivka, rychlost šíření trhliny v CT vzorcích
9. Vliv úpravy vody na korozi energ. zařízení, atmosférická koroze, půdní koroze
10. Vysokoteplotní oxidace, Schikorrova reakce, tvorba a kinetika růstu oxidických vrstev
11. Koroze energetického bloku
12. Chemické čištění parního generátoru, pasivace, konzervace, technologie nastartování provozu
13. Korozní problematika jaderné energetiky, radiační křehnutí, trubka-trubkovice, wastage
14. Vliv energetiky na technologii prostředí

Literatura

D:Karas F., Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965
D:Hübner P., Úprava vody v energetice, vyd.VŠCHT, 2015, ISBN 978-80-7080-873-3
D:Číhal V., Korozivzdorné oceli a slitiny, Akademia Praha, 1999, ISBN 80-200-0671-0
D:Jones D.A., Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, N.Y., 1996, ISBN 0-13-359993-0
D:Bartoníček R. a kol., Koroze a protikorozní ochrana kovů, Akademie Praha, 1966
D:Uhlig H., Winston R., Corrosion and corrosion control, John Wiley&Sons, NY, 2008, ISBN 978-0-471-73279-2
D:Ritter S., Molander A., Corrosion monitoring in nuclear systems, Maney Publishing, 2010, ISBN 978-1-906540-98-2


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi