Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Energetika

Kredity 6
Rozsah 3 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Jan Macák, CSc.
Ing. Eva Mištová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na základní a nové principy provozování energetických zařízení (klasická tepelná a jaderná elektrárna, paroplynový cyklus, tepelné čerpadlo). V seminářích se studenti seznámí s výpočtem látkové a entalpické bilance parogenerátoru a výpočtem velikosti demineralizační stanice.

Sylabus

None

Literatura

R:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika ,VŠCHT Praha,1999,8070803584
A:M.CH.Karapetijens:Chemická termodynamika,ČSAV Praha,1953
A:F.Karas:Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965
A:Herbert H.Uhlig:Corrosion and Corrosion Control,A.Wiley Publ.,N.Y.,1985

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi