Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální projekt

Kredity 6
Rozsah 0 / 6 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant

Anotace

Student si zvolí projekt z vypsaných témat prací pro aktuální školní rok. Téma projektu může být experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí práce a poté projekt musí obhájit před hodnotící komisí.

Sylabus

1. Studium literatury
2. Práce na konkrétním výzkumné projektu
3. Příprava prezentace projektu
4. Obhajoba projektu

Literatura

Z: dle doporučení vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi