Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Dekontaminační technologie

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace

Předmět je zaměřen na prezentaci technologických postupů používaných při nápravě ekologických škod vázaných na horninové prostředí. Tyto postupy jsou rozděleny do dvou skupin - standardní postupy (sanační čerpání, venting, bioremediace, přirozená atenuace) a postupy progresivní (in-situ chemická oxidace/redukce, termická desorpce, membránové procesy). Součástí přednášek je i úvod do administrativních a legislativních aspektů nápravy ekologických škod.

Sylabus

1. Úvod do problematiky starých ekologických zátěží
2. Kontaminované zeminy - klasifikace a základní charakteristiky
3. Fyzikálně-chemické základy sanačních technologií
4. Chemicko inženýrské základy sanačních technologií
5. Analýza rizika
6. Venting
7. Sanační čerpání
8. Bioremediace
9. Přirozená atenuace
10. In-situ chemická oxidace
11. In-situ chemická redukce
12. Termické sanační metody
13. Membránové proces
14. Správní a právní aspekty sanace starých zátěží

Literatura

D: V. Matějů a kol.: Kompendium sanačních technologií, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., 2006, ISBN: 80-86832-15-5
D: Jeff Kuo: Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, Lewis Publishers, 1999, ISBN: 1-56670-238-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi