Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Dekontaminační technologie

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Martin Kubal
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na prezentaci technologických postupů používaných při nápravě ekologických škod vázaných na horninové prostředí. Tyto postupy jsou rozděleny do dvou skupin - standardní postupy (sanační čerpání, venting, bioremediace, přirozená atenuace) a postupy progresivní (in-situ chemická oxidace/redukce, termická desorpce, membránové procesy). Součástí přednášek je i úvod do administrativních a legislativních aspektů nápravy ekologických škod.

Sylabus

1. Úvod do problematiky starých ekologických zátěží
2. Kontaminované zeminy - klasifikace a základní charakteristiky
3. Fyzikálně-chemické základy sanačních technologií
4. Chemicko inženýrské základy sanačních technologií
5. Analýza rizika
6. Venting
7. Sanační čerpání
8. Bioremediace
9. Přirozená atenuace
10. In-situ chemická oxidace
11. In-situ chemická redukce
12. Termické sanační metody
13. Membránové proces
14. Správní a právní aspekty sanace starých zátěží

Literatura

D: V. Matějů a kol.: Kompendium sanačních technologií, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., 2006, ISBN: 80-86832-15-5
D: Jeff Kuo: Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, Lewis Publishers, 1999, ISBN: 1-56670-238-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi