Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Technologie zpracování odpadů

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Martin Kubal
prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

Anotace

Předmět se zabývá všemi aspekty odpadového hospodářství - předcházení vzniku odpadů, jejich úpravou pro vhodnou recyklaci, materiálovým (biologické procesy, fyzikální a chemické procesy) využitím, termickým využitím a konečným odstraněním odpadů skládkováním a rovněž také právními úpravami odpadového hospodářství České republiky a Evropské Unie. Porovnává přednosti a nevýhody jednotlivých technologií nakládání s odpady z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na veškeré odpady vzniklé lidskou činností - komunální, průmyslové, zemědělské, stavební a demoliční a odpady z energetiky, se zvláštní pozorností na odpady nebezpečné. Významná pozornost je věnována předcházení a omezení vzniku odpadů zaváděním a využíváním progresivních opatření jako je čistší produkce, systémy environmentálního managementu,integrovaná prevence a hodnocení vlivů odpadů a způsobů jejich zpracování na životní prostředí.

Sylabus

1. Původ a typy odpadu
2. Informační systémy v odpadovém hospodářství
3. Zpracování odpadů
4. Recyklace odpadů
5. Komunální odpad
6. Průmyslový odpad
7. Odpady ze zemědělství, lesnictví a stavebnictví
8. Odpady z chemického průmyslu
9. Ukládání odpadů
10. Kompostování a zemědělské zpracování odpadů
11. Termické zpracování odpadů
12. Fyzikálně chemické zpracování odpadů
13. Nízkoodpadní technologie
14. Minimalizace odpadů - čistší produkce

Literatura

D: Odpadové hospodářství, Kuraš, M., Ekomonitor, Chrudim, 2008, 978-80-86832-34-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi