Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Ekologická rizika a monitoring

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Josef Janků, CSc.
Ing. Veronika Rippelová, Ph.D.

Anotace

Cílem přednášek je : Porozumět mechanismům vedoucím k nežádoucím událostem a na základě tohoto porozumění využít svých znalostí a schopností k zabránění vzniku ohrožení, projevujících se v konečné fázi haváriemi, nehodami, úrazy a nemocemi. Studenti se seznámí s vlivy hospodářské činnosti na životní prostředí a základní legislativou zahrnující tuto oblast.

Sylabus

1. Úloha vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
2. Nehodovost a statistiky ztrát
3. Metodologie hodnocení pracovního rizika
4. Prevence nehod a havárií
5. Největší a nejznámější havárie ve světě
6. Vliv hospodářské činnosti na životní prostředí
7. Principy bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů
8. Toxikologie a průmyslová hygiena
9. Obecná strategie bezpečnosti práce
10. Systematický přístup ke zvyšování bezpečnosti, zákony CR
11. Modely rizikových situací (Checklist Analysis, PHA, What-if..,..
12. Metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu (Event Tree a Faul Tree)
13. Systematické postupy stanovení rizika procesu (HAZOP)
14. Hodnocení ekologického rizika

Literatura

D: Risk Assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive. Industrial Safety Series,
Volume 6, Editor:Christian Kirchsteiger, Elsevier 1998
ISBN: 0-444-82881-8

D: Daniel A. Crowl and Joseph F. Louvar: Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications
PRENTICE HALL Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990
ISBN: 0-13-129701-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi