Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř odpadového hospodářství

Kredity 6
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Hendrych, Ph.D.

Anotace

Předmět reflektuje moderní trendy uplatňované při procesu dekontaminace a zpracování odpadů, seznámí studenty s vybranými technologiemi ke zpracování odpadních proudů a odstraňování polutantů z kontaminovaných matric a analýzami vedoucími ke stanovení dotčených látek. Studenti se seznámí s analytickými procedurami pro plynné, kapalné i pevné materiály a osvojí si řadu instrumentálních analytických metod.

Sylabus

Studenti budou provádět: stripování těkavých kontaminantů z vod ve stripovací věži; odstraňování šestimocného chromu z odpadních vod redukcí/srážením; termickou desorpci perzistentních organických polutantů z tuhých matric; ventovací zkoušku pro zeminu kontaminovanou organickými rozpouštědly; membránovou separaci pro čištění skládkových výluhů, jiných odpadních vod a kontaminovaných podzemních vod; stabilizaci/solidifikaci nebezpečného odpadu; koagulaci odpadní vody; adsorpci vybraných znečišťujících látek; Fentonovu oxidaci kapalného média; simulaci transportního procesu v porézním prostředí.

Literatura

D: Matějů, V. (Ed.); Kompendium sanačních technologií; Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2006, ISBN: 80-86832-15-5.
D: Horáková, M.; Analytika vody; VŠCHT Praha, 2003, ISBN: 978-80-7080-520-6.
D: Klouda, P.; Moderní analytické metody; nakladatelství Pavel Klouda, 2003, ISBN: 80-86369-07-2.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi