Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Ekonomické a manažerské nástroje ochrany životního prostředí

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Radek Škarohlíd
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s ekonomickými aspekty ochrany životního prostředí. Nejprve jsou studentům osvětleny základní ekonomické pojmy a termíny užívané při oceňování životního prostředí a následně je věnována pozornost jednak metodám oceňování životního prostředí, tak výpočtu nákladů ze znehodnocení životního prostředí. Dále jsou studenti informováni o výpočtu nákladů na sanační zásah a o praktických skutečnostech při financování náprav starých ekologických zátěží.

Sylabus

1) Úvod, základní východiska a pojmy
2) Příroda a životní prostředí - jejich ochrana v rámci ekonomiky
3) Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí
4) Legislativní pohled na OŽP
5) Management životního prostředí
6) Problematika monetárního vyjádření ekologických škod
7) Náklady a nákladové funkce
8) Kalkulace nákladů sanace
9) Projekt, ekonomický pohled, konzultace řešení
10) Projekty, náklady a výdaje na ochranu životního prostředí
11) Nástroje řešení problémů znehodnocování životního prostředí
12) Oceňování kvality životního prostředí
13) Cíle a kritéria optimálního využívání přírodních zdrojů
14) Závěrečný test

Literatura

Z: Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí (kapitoly 6., 7., 8.), Dvořák., A., Brůha, J., Brůhová, H., Melichar, J., Ščasný, M. 2007, ISBN: 978-80-245-1253-2
Z: Úvod do ekonomiky životního prostředí, DVOŘÁK, A. - HADRABOVÁ, A. - ŠAUER, P., 1997, ISBN: 80-7079-548-4
D: Environmental Economics, CHARLES D. KOLSTAD, 2000, ISBN: 0-19-511954-1
D: Ekonomie a životní prostředí, Čamrová, L., 2007, ISBN: 978-80-86851-69-3, 978-80-86389-17-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi