Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Mikrobiologie pro ochranu životního prostředí

Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.
Dr. Ing. Jana Chumchalová

Anotace

Předmět je zaměřen na získání informací o mikroorganismech vyskytujících se v prostředí.
Student bude seznámen se základními vlastnostmi mikroorganismů, se způsoby degradace substrátů nezbytných pro jejich růst a dělení. Dále bude probrán vliv faktorů na metabolickou a fyziologickou aktivitu a způsoby ovlivnění metabolické a fyziologické aktivity např. přídavky nutrientů. V poslední části budou popsány zásady práce v mikrobiologické laboratoři.
Část předmětu bude zaměřena na praktickou výuku, kde se studenti seznámí se základními postupy stanovení mikroorganismů ve vzorcích z prostředí.

Sylabus

1. Vymezení předmětu mikrobiologie v ochraně životního prostředí. Mikrobiologické názvosloví a taxonomie, rozdělení mikroorganismů a jejich specifikace.
2. Základní struktura mikrobiálních buněk (bakterie, kvasinky, plísně, prvoci, řasy a viry) a jejich chemické složení.
3. Mikrobiální metabolismus - základní rysy (rozklad sacharidů, lipidů a dusíkatých látek). Katabolické a anabolické procesy.
4. Vliv vnitřních a vnějších faktorů na růst a vlastnosti mikroorganismů.
5. Výživa mikroorganismů. Růstová křivka (růst v baňkách a v prostředí, fáze růstu a růstové konstanty, kontinuální kultivace).
6. Principy kultivačního stanovení mikroorganismů. Způsob odběru, úchovy a přípravy vzorku k rozboru.
7. Výskyt a význam mikroorganismů v životním prostředí a způsob stanovení (horninové prostředí, voda, ovzduší).
8. Požadavky na mikrobiologickou laboratoř. Zásady práce v mikrobiologické laboratoři.
9. Laboratorní práce - Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři. Příprava sterilních pomůcek, příprava a sterilizace ředících roztoků, kultivačních a diagnostických medií.
10. Laboratorní práce - Kontrola sanitace prostředí laboratoře a hygienických opatření.
11. Laboratorní práce - Stanovení celkového počtu bakterií, kvasinek a plísní ve vzorku horninového prostředí.
12. Laboratorní práce - Stanovení celkového počtu kultivovatelných a indikátorových mikroorganismů ve vzorku vody.
13. Laboratorní práce - Izolační techniky mikroorganismů. Světelná mikroskopie nativních a barvených preparátů bakterií.
14. Laboratorní práce - Sledování vlivu vnějších faktorů na růst mikroorganismů.

Literatura

Z: MAIER, Raina M., Ian L. PEPPER a Charles P. GERBA. Environmental Microbiology. 2. vyd. China: Academic Press, 2009, ISBN 978-0-12-370519-8.
D: Schaechter M.: Encyclopedia of Microbiology, 3. vyd. Academic Press, 2009, ISBN: 978-0-12-373944-5.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi