Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Mikroorganismy v kontaminovaném prostředí

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.
Dr. Ing. Jana Chumchalová

Anotace

Cílem předmětu je seznámení se s částí environmentální mikrobiologie týkající výskytu kontaminujících látek v prostředí a jejich biodegradace. Důraz bude kladen na hlavní principy biodegradace a bioremediace. Dále na jednotlivé typy kontaminací prostředí škodlivými látkami (např. kontaminace ropnými látkami), mikrobiální rozklad těchto škodlivých látek v prostředí a způsoby sledování průběhu rozkladu. Nedílnou součástí budou také mikrobiologické procesy uplatňující se v průběhu skládkování a kompostování.

Sylabus

1. Prostředí výskytu mikroorganismů, mikrobiální profil prostředí, vzájemné vztahy mikroorganismů, mikroorganismů a rostlin.
2. Obecné rysy biodegradačních procesů.
3. Vliv prostředí na průběh biodegradace (např. redox potenciál, pH).
4. Biologická dostupnost a dosažitelnost kontaminantu.
5. Ropné látky a mikroorganismy degradující ropu (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).
6. Chlorované uhlovodíky a mikroorganismy degradující chlorované uhlovodíky (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).
7. Perzistentní organické látky a mikroorganismy degradující perzistentní organické látky (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).
8. Anorganické polutanty, radionuklidy, těžké kovy.
9. Skládka, mikroorganismy ve skládkách a mikrobiologické procesy probíhající v průběhu skládkování.
10. Kompostování, mikroorganismy v kompostu a mikrobiologické procesy probíhající v průběhu kompostování.
11. Laboratorní cvičení - Příprava sterilních pomůcek, příprava a sterilizace ředících roztoků, kultivačních a diagnostických médií.
12. Laboratorní cvičení - Stanovení celkového počtu degradujících mikroorganismů.
13. Laboratorní cvičení – Stanovení průběhu degradace kontaminantu.
14. Laboratorní cvičení - Identifikace degradujících mikroorganismů systémem Biolog.

Literatura

Maier R.M., Pepper I.L., Gerba G.P. Environmental Microbiology. 2. vyd. China: Academic Press, 2009.
Palmisano A.C., Barlaz A.M. Microbiology of solid waste. CRC Press,1996.
Horáková D. Bioremediace. 2006. http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps06/3062932/bioremediace_FRVS_2006-2.pdf

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi