Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Modelování pro ochranu životního prostředí

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Veronika Rippelová, Ph.D.

Anotace

V předmětu „Modelování pro životní prostředí“ se studenti setkají s aplikací jednoduchých principů fyzikální chemie pro predikci distribuce a transportu chemických látek jednotlivými složkami životního prostředí (abiotické prostředí i biota). Získané základy bude možné využít při řešení problematiky ekologických zátěží, havárií a odhadu rizika pro ekosystémy a zdraví člověka. V rámci výuky se budou řešit konkrétní příklady k dané problematice. Předmět nabízí i praktické ukázky vybraných programů pro simulaci šíření látek životním (popř. horninovým) prostředím.

Sylabus

1. Úvod do chemodynamiky-životní prostředí a polutant, multimediální modely
2. Rovnovážná distribuce látek v ŽP, distribuční koeficienty, intermediální transport
3. Rovnováha v přírodních systémech voda-plyn
4. Rovnováha v horninovém prostředí-sorpční koeficienty, retardační faktor
5. Rovnováha v přírodních systémech mezi abiotickými složkami a biotou
6. Intramediální transportní procesy, degradace
7. Rovnováha v přírodních systémech voda-plyn-pevná fáze
8. Aplikace modelováni na dekontaminační technologie
9. Zdroje dat
10. Program RISC a riziková analýza I
11. Program RISC a riziková analýza II
12. Program GWB
13. Program Modflow, BIOCHLOR a další programy pro modelování kontaminace v žp
14. Ekologický audit

Literatura

D: Mackay, D.; Multimedia Environmental models - The Fugacity Approach; CRC Press, 2001, ISBN: 1-56670-542-8.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi