Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Oběhové hospodářství

Kredity 5
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět osvětluje cíle a nástroje týkající se oběhového hospodářství, ve kterém je hodnota výrobků, materiálů a zdrojů v hospodářství zachována co nejdéle a ve kterém je minimalizován vznik odpadů. Dále je kladen důraz na koncepční prvky uplatňované v odpadovém hospodářství, které mohou podporovat přechod k oběhovému hospodářství (zejména plány odpadového hospodářství a programy předcházení vzniku odpadů). Předmět se zaměřuje na oblasti jako jsou plasty, kritické suroviny, potravinový odpad, stavebnictví apod. a to z pohledu celého životního cyklu.

Sylabus

1. Základní principy oběhového hospodářství (pojmy, cíle, strategické dokumenty a právní předpisy)
2. Kritické suroviny, druhotné suroviny, recyklovatelné živiny (pojmy, strategické dokumenty, právní předpisy, normy)
3. Podpůrné nástroje oběhového hospodářství (ekodesign, rozšířená odpovědnost výrobce, environmentální značení a systémy, dobrovolné dohody, zelené veřejné zakázky, EVVO)
4. Koncepční činnost v odpadovém hospodářství I (plány odpadového hospodářství, programy předcházení vzniku odpadů, POH ČR)
5. Koncepční činnost v odpadovém hospodářství II (POH krajů, POH původců (obcí); informační zdroje)
6. Ekonomika odpadového hospodářství, finanční nástroje na podporu oběhového hospodářství
7. Komunální odpad
8. Exkurze - sběrný dvůr a překládací stanice
9. Plasty a další využitelné suroviny jako papír, sklo, hliník, železo, textil
10. Elektrická a elektronická zařízení (jednotlivé fáze životního cyklu)
11. Autovraky, pneumatiky, baterie a akumulátory (jednotlivé fáze životního cyklu)
12. Stavební a demoliční odpady (jednotlivé fáze životního cyklu
13. Potravinový odpad (jednotlivé fáze životního cyklu)
14. Exkurze na téma recyklace elektrozařízení

Literatura

Dokumenty EU k oběhovému hospodářství (Balíček pro oběhové hospodářství)
Plán odpadového hospodářství ČR, MŽP
Program předcházení vzniku odpadů ČR, MŽP
Surovinová politika ČR, MPO

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi