Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Projekt programu technologie pro ochranu životního prostředí

Kredity 5
Rozsah 0 / 5 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Jiří Kroužek, Ph.D.

Anotace

Předmět je založený na vypracování projektu, kdy studenti za základě podaných informací od vyučujícího, samostatným vyhledáváním informací a konzultací s vyučujícím vytvoří práci, která kriticky hodnotí uplatnitelné postupy v rámci technologického řešení dekontaminace určitého zájmového materiálu nebo lokality. Studenti řeší projekt na základě konkrétních získaných dat a variantní řešení posuzují z hlediska technologického, legislativního a z hlediska ekonomického porovnání posuzovaných variant.

Sylabus

Studenti se v rámci předmětu budou zabývat studiem dekontaminačních postupů a postupů zpracování odpadů, fyzikálně-chemickou podstatou procesů probíhajících v souvisejících zařízeních a studiem jejich specifických uspořádání a zapojování do technologických celků a možností optimalizace dílčích operací. Dále se studenti zaměří na vazbu platné legislativy, která s těmito dekontaminačními procesy souvisí a provedou technologicko-ekonomické posouzení navržených/hodnocených variant řešení.

Literatura

D: Kuraš, M.; Odpadové hospodářství; Vodní zdroje Ekomonitor, 2008, ISBN: 978-80-86832-34-0.
D: Schreiberová, L.; Chemické inženýrství I; VŠCHT Praha, 2011, ISBN: 978-80-7080-778-1.
D: Novák, J. a kol.; Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz; VŠCHT Praha, 2008, ISBN: 978-80-7080-675-3.
D: Matějů, V. (Ed.); Kompendium sanačních technologií; Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2006, ISBN: 80-86832-15-5.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi