Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Projekt programu technologie pro ochranu životního prostředí

Kredity 5
Rozsah 0 / 5 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Kroužek, Ph.D.

Anotace

Předmět je založený na vypracování projektu, kdy studenti za základě podaných informací od vyučujícího, samostatným vyhledáváním informací a konzultací s vyučujícím vytvoří práci, která kriticky hodnotí uplatnitelné postupy v rámci technologického řešení dekontaminace určitého zájmového materiálu nebo lokality. Studenti řeší projekt na základě konkrétních získaných dat a variantní řešení posuzují z hlediska technologického, legislativního a z hlediska ekonomického porovnání posuzovaných variant.

Sylabus

Studenti se v rámci předmětu budou zabývat studiem dekontaminačních postupů a postupů zpracování odpadů, fyzikálně-chemickou podstatou procesů probíhajících v souvisejících zařízeních a studiem jejich specifických uspořádání a zapojování do technologických celků a možností optimalizace dílčích operací. Dále se studenti zaměří na vazbu platné legislativy, která s těmito dekontaminačními procesy souvisí a provedou technologicko-ekonomické posouzení navržených/hodnocených variant řešení.

Literatura

D: Kuraš, M.; Odpadové hospodářství; Vodní zdroje Ekomonitor, 2008, ISBN: 978-80-86832-34-0.
D: Schreiberová, L.; Chemické inženýrství I; VŠCHT Praha, 2011, ISBN: 978-80-7080-778-1.
D: Novák, J. a kol.; Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz; VŠCHT Praha, 2008, ISBN: 978-80-7080-675-3.
D: Matějů, V. (Ed.); Kompendium sanačních technologií; Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2006, ISBN: 80-86832-15-5.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi