Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Semestrální projekt oboru CHTPP

Kredity 5
Rozsah 0 / 8 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Hana Juklíčková
Ing. Jiří Kroufek, Ph.D.
Ing. Veronika Kyselová, Ph.D.

Anotace

Student si zvolí projekt z témat vypsaných jednotlivými ústavy FTOP dle svého zaměření. Téma projektu může být experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí projektu, a poté student musí obhájit projekt před hodnotící komisí.

Sylabus

1. Studium literatury
2. - 12. Práce na konkrétním výzkumném projektu
13. Příprava prezentace projektu
14. Obhajoba projektu

Literatura

Z: Podle doporučení vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi