Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Biologie buňky

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je věnován pokročilému základu hlavních témat buněčné biologie, a to se zřetelem na témata přednášená v předmětu Biologie I, a paralelně/následně pak předmětu Mikrobiologie a předmětů Ústavu biotechnologie. Klíčovým záměrem je zdůraznění vztahu buněčné organizace (stavby) a buněčné funkce. Záměrem je rovněž budování základního slovníku odborné terminologie a schopnosti chápání buňky jako jednobuněčného organismu i stavební/ funkční jednotky makroorganismu.

Sylabus

None

Literatura

D: Alberts B., Základy buněčné biologie (Molecular Biology of the Cell), (? 6 vyd.): ISBN 978-0-8153-4464-3
D: Lodish A., Molecular Cell biology (až 7.vyd.) ISBN 978-1-4292-3413-9
Z: Cooper G., The Cell , ASM Press,2006, 978-0-87893-219-1
Z: Darnell J.,Molecular Cell Biology, Scientific American Books, 1999, 0-7167-1448-5
D: Miller R., Microbial evolution, ASM Press,2004, 978-1-55581-271-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi