Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Biotechnologie I

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Olga Maťátková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Biotechnologické procesy zasahují v současnosti do mnoha oblastí lidské činnosti. Studenti jsou nejprve obecně
seznámeni s podstatou biotechnologií a jejich klasifikací. Následně jsou probírány jednotlivé prvky
biotechnologického procesu na modelu s mikrobním producentem zahrnující výběr surovin, přípravu
průmyslových kultivačních medií, požadavky na průmyslový mikrorganismus, uspořádání procesů a jejich
regulaci. Samostatná část je věnována odlišnostem procesů spojených a použitím rostlinných nebo živočišných
buněk. Obecné poznatky jsou dále detailně rozvedeny na konkrétních příkladech procesů pro produkci
významných sloučenin, respektive dekontaminaci životního prostředí. V rámci semináře studenti připravují referát
věnovaný biotechnologické produkci vybrané látky.

Sylabus

None

Literatura

Z: Demain, A.L.: Biotechnology for Beginners, Academic Press, London, 2007, 0123735815
D: Flickinger, M: Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, Wiley, Hoboken, 2010, 9780471799306

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi