Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Fyziologie průmyslových mikroorganismů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Alena Čejková, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Mikroorganismy jsou zastoupeny ve všech ekosystémech, tvoří největší podíl biomasy na Zemi. Disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologických procesech. Znalost jejich buněčné architektury, fyziologie a všech faktorů ovlivňujících jejich růst a množení je základním předpokladem pro jejich aplikace. Předmětem výuky je představení možností vedoucích k upevnění (posílení) požadované (biosyntetické, biodegradační, biotransformační)vlastnosti mikroorganismu.

Sylabus

1. Základní strukturální typy živých soustav
2. Funkční anatomie prokaryotní buňky
3 Funkční anatomie eukaryotní buňky
4. Buněčná výživa a její vztah k buněčným funkcím
5. Buněčný metabolismus, typy buněčné fyziologie
6. Typy buněčných reakcí
7. Transportní mechanismy buňky
8. Fyziologie růstu buněk a buněčných populací
9. Buněčná diferenciace
10.Buňka a vnější prostředí, část 1.
11.Buňka a vnější prostředí, část 2.
12.Buněčné regulace, základní regulační mechanismy.
13.Regulace metabolických dějů
14.Účelové chování prokaryotní buňky

Literatura

Z:Dworkin M.D.,The Prokaryotes,3rd edition,Springer,New York,2006,0387254765
D:Maier R.M.,Environmental Microbiology,2nd edition,Academicc Press,Tucson,2009,0123705198
D:White D.,The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes,3rd edition,Oxford University Press,NewYork,2006,0195301684
D:Moat A.G.,Microbial Physiology,4th edition,Willey-Liss Inc.,New York,2002,0471394831

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi