Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Bioinženýrství I

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Martin Halecký, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení a kvantitativní popis biologických procesů v souvislosti s jejich prováděním za definovaných podmínek umožňujícím dosažení opakovatelnosti výsledků. Základem jsou principy kinetiky, bilancování a měření a regulace biologických procesů včetně navrhování částí zařízení.

Sylabus

1.Inženýrské aspekty biotechnologických procesů
2.Struktura bioprocesů, přehled zařízení a jednotkových operací
3.Metody optimalizace a modelování biologických procesů
4.Inženýrská kinetika chemických a enzymových reakcí, kinetika růstu buněk
5.Způsoby kultivace buněk - vsádková a přítokovaná kultivace
6.Způsoby kultivace buněk - semikontinuální a kontinuální kultivace
7.Charakteristika toku fází - rozložení dob prodlení, modely toku
8.Sdílení hmoty - přenos kyslíku, způsoby aerace, měření a kvantifikace KLa
9.Specifika kultivace rostlinných/tkáňových buněk a fototrofních mikroorganismů
10.Inženýrské aspekty imobilizace enzymů a buněk, biokatalýza
11.Míchání v bioreaktorech - teorie, příkon, homogenizace, střihové napětí
12.Sdílení tepla, tepelná bilance bioreaktoru, sterilizace, chlazení a ohřev
13.Zvětšování měřítka bioprocesů
14.Konstrukční materiály, koroze, projektování a výstavba biotechnologických výrob

Literatura

Z: Doran P.M.: Bioprocess Engineering Principles, Academic, London, 1995, ISBN: 9780122208553
Z: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049
D: Dunn I.J. et al.: Biological Reaction Engineering, Wiley-VCH, 2003, ISBN:9783527307593
D: Najafpour G.D.: Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier B.V., 2007, ISBN 9780444528452

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi