Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Separace v biotechnologiích

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět "Separace v biotechnologiích" rozšiřuje znalosti studentů NMP orientovaného na biotechnologie směrem k inženýrským aspektům biotechnologických procesů. Studenti se seznámí se separačními procesy jako jednotkovými operacemi, jejich principy, rolí a zařazením v biotechnologiích.

Sylabus

1. Biotechnologická výroba jako sekvence operací - od substrátu k produktu
2. Charakter separovaných materiálů a bioproduktů a jejich vlastnosti. Volba separačního procesu
3. Membránové procesy, membrány, moduly - základní charakteristiky
4. Mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza
5. Membránová destilace, pervaporace, permeace plynů a par
6. Elektrodialýza, membránová elektrolýza
7. Kapalné membrány, pertrakce, reaktivní membrány
8. Elektromigrační procesy, elektroforetické metody
9. Extrakce superkritickými kapalinami, vodné dvoufázové systémy, extrakce biopolymérů,
10. Preparativní chromatografické metody - princip, nosiče a uspořádání; adsorpční chromatografie, chromatografie na molekulárních sítech
11. Chromatografie na iontoměničích
12. Chromatografie s hydrofóbní interakcí, chromatografie na reverzní fázi, afinitní chromatografie - biospecifické interakce
13. Integrace bioprocesu s up- a down-stream" technikami. Membránové bioreaktory. Průmyslové aplikace.
14. Strategie a ekonomika při volbě separační techniky a purifikační sekvence

Literatura

Z: Wang W. K. (2001): Membrane Separations in Biotechnology. 2. vyd., Marcel Dekker, Inc., New York, Basel. ISBN: 0-8247-0248-4
Z: Fellows P. J. (2009): Food Processing Technology, Principles and Practice. 3. vyd., Woodhead Publishing Ltd, Cambridge a CRC Press, Boca Raton. ISBN: 978-1-84569-216-2
Z: Harrison R. G., Todd P., Rudge S. R., Petrides D. P. (2003): Bioseparations Science and Engineering. Oxford University Press, New York,Oxford. ISBN: 0-19-512340-9.
D: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (2011): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing s.r.o., Ostrava. ISBN: 978-80-7418-086-6
D: Palatý Z. (2012): Membránové procesy. Vydavatelství VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-808-5
a řada elektronických knih dostupných v doméně VŠCHT Praha na adrese http://knihovna.vscht.cz/?q=e-knihy

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi