Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Procesy a operace v pivovarské výrobě

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení jednotkových operací a strojně-technologického vybavení sladařského a pivovarského průmyslu s ohledem na specifické požadavky moderních a energeticky šetrných výrob. Základem jsou principy kinetiky biologických procesů a jejich chemicko-inženýrských způsobů popisu a bilancování. Porozumění souvislostí mezi jednotlivými procesy, aparáty a zařízeními nezbytnými pro jejich provádění je prohloubeno zařazením přednášek věnovaných hygienickým, energetickým a kvalitativním aspektům výrobních procesů.

Sylabus

1.Projektování a výstavba
2.Výroba nealkoholických piv
3.Plnění, uzavírání a etiketování
4.Čištění a sanitace
5.Kontinuální kvašení piva
6.Inženýrské sítě v pivovarech
7.Energetická bilance a úspory energie v pivovaru
8.Provozní automatizace
9.Pivní trh, od globálního k lokálnímu
10.Čisté prostory, návrh a validace
11.Řízení výroby
12.Pivní pěna, vliv surovin a technologie
13.Mechanické míchání a provzdušňování
14.Konstrukční materiály a koroze

Literatura

Z:Basařová G.,Šavel J.,Basař P.,Lejsek T.,Pivovarství:Teorie a praxe výroby piva,VŠCHT Praha,2010,9788070807347
Z:Kunze W.,Technology Brewing and Malting,VLB Berlin,2010,9783921690642
D:Bluml S.,Manual of filling technology,Behrs Verlag,Hamburg,2004,3899471970
D:Vojtěch D.,Materiály a jejich mezní stavy,VŠCHT Praha,2010,9788070807415

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi