Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Biotechnologie v životním prostředí

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Olga Maťátková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Biotechnologické procesy mají v současné ochraně životního prostředí nezastupitelné místo. Využití biologických procesů pro rozklad kontaminantů prostředí, šetrná těžba surovin a další nové metody pro ochranu prostředí patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející biotechnologie. Úvodní přednášky poskytnou studentům obecné informace, které jsou nezbytné pro návrh konkrétních technologií. Detailně jsou charakterizovány jednotlivé skupiny kontaminantů životního prostředí, metabolické dráhy jejich rozkladu, a kinetika biodegradačních procesů. Podrobně jsou rovněž vysvětleny faktory vnějšího prostředí ovlivňující tyto otevřené biotechnologické procesy. Na konkrétních příkladech jsou probrány jednotlivé typy bioremediačních procesů včetně odstraňování těžkých kovů. Pozornost je rovněž věnována využití mikroorganismů při těžbě nerostných surovin. Závěrečné přenášky poskytují informace o destruktivních účincích mikroorganismů na různé materiály a možnostech ochrany. V rámci semináře vypracují student samostatný projekt, kde na základě literárních údajů navrhnou konkrétní bioremediační proces.

Sylabus

None

Literatura

Z:Moo-Young, M:Comprehensive Biotechnology (2nd ed.), Volume 6: Environmental Biotechnology and Safety, Elsevier, Amsterdam, 2011,9780080885049
Z:Jördening, H.-J.:Environmental Biotechnology: Concepts and Applications, Wiley, Weinheim, 2005, 9783527604289

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi