Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Biotechnologické aplikace mikroorganismů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Alena Čejková, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Mikroorganismy (prokaryota a jednobuněčná eukaryota) disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologiích. Předmět je zaměřen na konkrétní taxony, jejichž společným znakem je žádaná biochemická aktivita (biosyntetická, biodegradační) uplatňující se v širokém spektru fyzikálně chemických podmínek. Pozornost je věnována mikrobiologické, biochemické, a genetické charakteristice mikroorganismů, jejichž obrovská diverzita představuje zároveň široké spektrum nových metabolických drah.

Sylabus

1. VYUŽITÍ PROKARYOT V BIOTECHNOLOGIÍCH. Rod Pseudomonas.
2. Rod Bacillus.
3. Sporulující anaerobní bakterie.
4. Bakterie syntetizující aminokyseliny.
5. Bakterie mléčné, octové a propionové.
6. Methanogeneze: katabolismus zástupců domény Archaea.
7. Methylotrofie: typ fyziologie prokaryot i eukaryot.
8. Rod Zymomonas.
9. Aktinomycety.
10. Rody Agrobactterium, Deinococcus, Thermus.
11. VYUŽITÍ EUKARYOT V BIOTECHNOLOGIÍCH. Rod Aspergillus.
11. Rody Penicillium,Trichoderma,Fusarium.
12. Rod Claviceps.
13. Rody Saccharomyces, Candida, Hansenula, Rhodotorula a další.
14. Jednobuněčné řasy.

Literatura

Z:Dworkin M.D.,The Prokaryotes,3rd edition,Springer,New York,2006,0387254765
D:Madigan M.T.,Brock Biology of Microorganisms,12th edition,Pearson Benjamin Cummings,San Francisco,2009,01302324601

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi