Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru Biotechnologie léčiv III

Kredity 8
Rozsah 0 / 0 / 12
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Laboratorní předmět představuje pokračování experimentální práce vykonané v rámci předmětu Laboratoř biotechnologie léčiv II. Studenti v rámci předmětu rozpracují do detailů rešerši na dané téma. Podle potřeby rozšíří metodické přístupy související se zadaným tématem. Pokračují v samostatné a systematické experimentální práci. V průběhu práce si prohloubí znalosti statistických metod pro zpracování experimentálních dat, naučí se je vhodnými způsoby vyhodnotit, srovnat s publikovanou literaturou a vypracovat výzkumnou zprávu se strukturou vědeckých článků.

Sylabus

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy FPBT. V rámci zpracování těchto témat si osvojí studenti moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: mikrobiologie, biochemie, imunochemie, molekulární biologie, genetika, buněčná fyziologie, bioinženýrství, biotechnologie a dalších. Laboratorní práce studentů bude vycházet ze zkušeností získaných v rámci předmětu Laboratoř biotechnologií II. Studenti v průběhu předmětu prohloubí teoretické znalosti v dané oblasti vymezené tématem a zapojí tyto vědomostí do širšího kontextu. Nedílnou součástí výuky jsou: práce s původní vědeckou literaturou, naplánování a provedení experimentů, metody zpracování naměřených dat a prezentace výsledků. Výsledky pokusů zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Výstupem Laboratoří oboru Biotechnologie léčiv III je zpracování výsledků zadaného tématu formou odborného článku a ústní prezentace.

Literatura

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti s pomocí sekundárních literárních zdrojů.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi