Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Biochemie I

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc.
prof. Dr. Ing. Radovan Hynek
prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů biochemie; tedy jak na strukturu a funkci různých biologických molekul, tak na metabolismus.

Sylabus

1. Živé systémy, jejich složení a organizace
2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy
3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)
4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd
5. Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů
6. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace
7. Transkripce, translace a posttranslační modifikace
8. Chemie lipidů. Biomembrány a membránový transport
9. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika
10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy
11. Citrátový a glyoxylátový cyklus
12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I
13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů
14. Metabolismus dusíkatých látek

Literatura

Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie; chemický pohled na biologický svět, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2015; ISBN: 978-80-7080-927-3

Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník, VŠCHT Praha 2007 (1. vydání) ISBN 978-80-7080-669-2
Elektronická verze dostupná na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi