Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Seminář z biochemie I

Kredity 1
Rozsah 0 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Eva Benešová, Ph.D.
Ing. Jan Lipov, Ph.D.

Anotace

Předmět Seminář z biochemie I je z velké části zaměřen na praktické znalosti nezbytné ke správnému zvládnutí základních laboratorních technik. Seznamuje studenty s různými typy separačních technik a s imunochemickými metodami a na konkrétních příkladech umožňuje pochopení jejich reálného využití v praxi. V závěru se seminář věnuje přirozeným biokatalyzátorům - enzymům, jejich dělení, kinetice a možnostem inhibice. To vše opět na konkrétních příkladech, se kterými se studenti mohou setkat při laboratorní práci.

Sylabus

1. Úvod
2. Aminokyseliny (struktura, rozdělení, tvorba peptidů)
3. Aminokyseliny (nábojové vlastnosti, isoelektrický bod)
4. Aminokyseliny (titrační křivky, aminokyseliny jako pufry)
5. Separační metody Ia - (gelová a ionexová chromatografie)
6. Separační metody Ib - (další chromatografické techniky)
7. Separační metody II - Elektroforetické techniky
8. Imunochemické metody
9. Určování koncentrace bílkovin
10. Určování primární struktury bílkovin
11. Enzymy (základní vlastnosti, rozdělení do tříd, názvosloví)
12. Enzymová kinetika (příklady)
13. Inhibice enzymů (příklady)
14. Závěrečné shrnutí a procvičení

Literatura

Z: Kodíček M., Biochemické pojmy - výkladový slovník, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha, 2007, 978-80-7080-669-2
Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha, 2005, 80-7080-586-2
D: Nelson D. L., Cox M. M., Principles of Biochemistry, 4. vydání, W.H.Freeman&Co., New York, 2005, 978-0716762652
D: Kodíček M., Valentová O., Hynek R., Biochemie:chemický pohled na biologický svět, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha, 2015, 978-80-7080-927-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi