Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Bioanalytické metody

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
RNDr. Jarmila Zídková, CSc.

Anotace

Bioanalytické metody se zabývají stanovením analytu s využitím specifické interakce mezi molekulami. Moderní bioanalytické postupy zajišťují vysokou specifitu stanovení (jednou z reagujících složek je biopolymer, proto mluvíme o biospecifitě), ale i vysokou citlivost a nízký detekční limit. Součástí jsou enzymatické metody, elektromigrační metody, proteomika, genetické metody (zejména různé aplikace PCR -polymerasová řetězová reakce), imunochemické a další biochemické a mikrobiologické metody.

Sylabus

1. Definice bioanalytických metod jako metod založených na biologickém rozpoznání.

2. Enzymy jako analytická činidla - teoretický úvod, kinetika enzymových reakcí.

3. Metody stanovení substrátů, aktivátorů a inhibitorů enzymových reakcí. Využití enzymů ve volné a imobilizované formě.

4. Využití enzymových metod v klinické a experimentální praxi.

5. Princip imunochemických metod. antigeny, hapteny , charakterizace interakcí antigen-protilátka.Protilátky (výskyt,funkce molekuly imunoglobulinu) Buněčná podstata imunitní odpovědi.

Protilátky: příprava, použití, polyklonální, monoklonální, rekombinantní.

6. Rozdělení imunochemických metod.Imunoprecipitační metody a jejich využití v praxi, precipitace v roztoku, aglutinace, pasivní aglutinace.

7. Citlivé imunochemické techniky (ELISA).

8. Bioanalytické metody využívající radionuklidy (vhodné radionuklidy, poločasy rozpadu, metody detekce, značení protilátek) RIA, radiometrické metody, práce s radionuklidy.

9. Bioafinitní chromatografie, afinitní precipitace, imunoafinitní biosenzory, FACS.

10. Elektroforetické metody a jejich význam v analytice.

Imunoblot - detekce, izolace a charakterizace proteinů po dělení elektroforetickými metodami a jejich význam v analytice, barevná a chemiluminiscencční detekce. Imunoelektroforetické metody.

SDS elektroforesa, kapilární elektroforesa.

11. Hmotnostní spektrometrie biomolekul.

12. Biochemické a mikrobiologické metody v analytice.

13. Genetické metody.

Polymerasová řetězová reakce (PCR), RT-PCR detekce specifických sekvencí produktu in situ, DNA a RNA čipy, příklady praktického použití genetických metod ve srovnání s dříve probranými metodami.

14. Detekční limity a použití vybraných bioanalytických metod.

Literatura

Z: Králová B., Rauch P., Bioanalytické metody, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2. vydání 1995, ISBN 80-7080-449-1

Z: Králová B., Rauch P., Fukal L., Bioanalytická chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2007, ISBN 80-7080-449-1

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2

Z: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8

Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi