Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Mikrobiologické zkoumání potravin

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na kompexní seznámení s mikrorganismy působící kažení potravin, alimentární onemocnění a otravy z potravin. V první části jsou popsány jednotlivé nežádoucí rody a druhy mikroorganismů, jejich vlastnosti, metody jejich stanovení jak klasickými kultivačními tak moderními molekulárně biologickými a imunochemickými metodami. Pozornost je rovněž věnována mechanismům pronikání patogenních agens do potravního řetězce, způsobům eliminace nežádoucích mikroorganismů v potravinách a potravinářských technologiích a současné EU legislativě v oblasti mikrobiologické bezpečnosti potravin.

Sylabus

1. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikrooganismů
2. Význam a klasifikace jednotlivých druhů a skupin mikroorganismů významných z potravinářského a hygienického hlediska
3. Patogenní bakterie šířené potravinami, definice indikátorových mikroorganismů, typy bakteriálních toxinů.
4. Techniky odběr vzorků a manipulace se vzorky potravin při mikrobiologickém rozboru
5. Standardní vyšetřovací metody založené na kultivaci bakterií na tekutých nebo pevných selektivních půdách, vyhodnocení fenotypického projevu.
6. Standardní vyšetřovací metody založené na kultivaci kvasinek a plísní na pevných půdách, vyhodnocování morfologie ( makro- a mikroskopicky), typy toxinů produkovaných plísněmi.
7. Jednotlivé skupiny pathogenních mikroorganismů: význam, výskyt, stanovení
8. Přehled rychlých metod stanovení mikroorganismů biochemické, imunochemické, fyzikální metody
9. Přehled molekulárně biologických metod pro detekci přítomnosti patogenních mikroorganismů, možnosti kvalitativního a kvantitativního stanovení.(BSE)
10. Možnosti využití kvalitativní i kvantitativní polymerasové řetězové reakce (PCR) při detekci patogenních mikroorganismů
11. Geneticky modifikované organismy v potravinářských technologiích: význam a detekce
12. HACCP - systém kritických kontrolních bodů při výrobě potravin a rizikové kategorie potravin. Dodržování a definice kvality, její dosažení, kontrola úrovně hygieny a sanitace výroby
13. Čištění a desinfekce: antibakteriální, antifungální prostředky, metody a praktické užití
14. Legislativa: potravinářská legislativa v České republice a v Evropské unii. Současný vývoj potravinářské legislativy, včetně GMO.

Literatura

Z:Adams, M.R., Moss,M.O. Food Microbiology, Royal Society of Chemistry 2005, 0854046119

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi