Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin

Kredity 2
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na identifikaci a kvantifikaci vybraných patogenů přenašených potravinami podle platných evropských ISO norem.Pozornost je rovněž věnována molekulárně biologickým a imunochemickým metodám identifikace a detailní charkaterizace sledovaných mikroorganismů.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři.Příprava sterilního nádobí.
2. Příprava sterilních selektivních medií
3. Odběr, vážení homogenizace vyorků potravin, ředění, inokulace
4. Zpracování vzorku určeného pro přímou spotřebu
5. Zpracování vzorku určeného pro tepelné zpracování
6. Zpracování vzorku nápojů
7. Provedení klasického kultivačního stanovení dle ISO normy následujících patogenních mikroorganismů: Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus
8. Provedení klasického kultivačního stanovení dle ISO normy následujících patogenních mikroorganismů: Salmonella sp., Listeria monocytogenes
9. Stanovení celkového počtu aerobních a fakultativně anaerobních bakterií, stanovení počtu koliformních bakterií, stanovení počtu kvasinek a plísní
10. Kvantitativní odečtení jednotlivých rozborů, jejich vyhodnocení.
11. CAMP test na potvrzení identity Listeria monocytogenes, serotypizace salmonel
12. Mebranová filtrace vody, kultivace, vyhodnocení
13. Rychlé identifikační metody stanovenní potravních patogenů. Stanovení salmonel impedanční metodou- Malthus
14. Principy kvalitativní a kvantitativní metodiky polymerásové řetězové reakce (PCR) pro stanovení potravních patogenů. Likvidace kultur a použitých půd. Zápočet.

Literatura

Nařízení Komise (EU) č.1441/2007 5.prosinec 2007 ve znění nařízení (EC) č. 2073/2005 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny.

Z: Platné ČSN ISO normy

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi