Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř mikrobiologie

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 5
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Laboratorní cvičení z mikrobiologie seznamuje studenty se základními pracovními technikami mikrobiologie. Dále se seznámí s hlavními izolačními technikami mikroogganismů, mikroskopickými barvícími technikami a mikroskopií kvasinek a mikromycet.Naučí se vyhodnocovat fyzikální a chemické vlivy na růst mikroorganismu.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři. Příprava sterilních baněk, zkumavek, pipet a ostatních nástrojů
2. Definovaná a komplexní media. Příprava a sterilizace různých typů kultivačních a diagnostických medií
3. Techniky inokulace vybraných typů bakterií a kvasinek. Světelná mikroskopie nativních a barvených preparátů bakterií a kvasinek. Gramovo barvení vybraných bakteriálních kmenů
4. Izolační techniky mikroorganismů.Čárkovací technika pro izolaci čistých kultur ze směsi dvou druhů bakterií.
5. Mikroskopie kvasinek - typy vegetativního dělení kvasinek. Vitální barvení kvasinek methylenovou modří. Techniky počítání kvasinek v počítací komůrce.
6. Pohlavní rozmnožování kvasinek - stanovení kopulačního typu
7. Faktory ovlivňující bakteriální růst. Experimenty ukazující účinek teploty, organických barviv, UV a antibiotik na růst a dělení mikroorganismů
8. Principy stanovení počtu živých bakterií v různých typech potravin.
9. Úvod k ISO normám. ISO normy pro stanovení mikroorganismů v potravinách
10. Identifikace izolovaných bakteriálních a kvasinkových kmenů. Biochemické testy izolátů.Použití ENTERO-testu k identifikaci izolátů
11. Základy morfologie mikro-mycet (plísně). Použití mikroskopu při klasifikaci jednotlivých rodů běžných plísní. Principy systému a identifikace plísní
12. Růstová křivka mikroorganismů. Výpočet růstové rychlosti z naměřených hodnot - kultivace E. coli v baňce, měření optické density. Stanovení růstové rychlosti, času lag fáze a generační doby.
13. Rychlé metody stanovení mikroorganismů
14. Likvidace žitých kultur a medií a mytí skla. Závěrečný test. Zhodnocení znalostí a výsledků práce. Zápočet.

Literatura

Z: Demnerová,K. Laboratorní cvičení z mikrobiologie Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, 2001,8070804157

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi