Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř biochemie

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Michaela Marková, Ph.D.
Ing. Tomáš Podzimek, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Studenti získají teoretické a praktické znalosti o biochemických laboratorních technikách, které jsou běžně používány ve výzkumné práci. Naučí se zvládnout základní operace nutné pro práci v biochemické laboratoři. Vyzkouší si především metody z oblasti isolace a analýzy neznámého vzorku.


Sylabus

1. Úvodní seznámení � správná laboratorní praxe
2. Elektroforetická separace aminokyselin a stanovení relativní molekulové hmotnosti proteinů pomocí SDS-PAGE elektroforézy
3. Dělení sacharidů a aminokyselin pomocí tenkovrstvé chromatografie
4. Izolace DNA z vepřové sleziny
5. Spektrofotometrické stanovení bílkovin a DNA vedle sebe
6. Titrace aminokyselin
7. Dělení látek gelovou filtrační chromatografií
8. Imunochemická detekce lektinu z arašídů v potravinových vzorcích
9. Separace lysozymu z vaječného bílku pomocí iontoměničové chromatografie
10. Studium enzymových vlastností trypsinu pomocí chromogenního substrátu
11. Imobilizace kvasinek do alginátového gelu
12. Závěrečný test

Literatura

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2
A: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi