Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř biologie

Kredity 1
Rozsah 0 / 0 / 2
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.
prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Anotace

Předmět je cílen na výuku k samostatnému využívání základních metod světelné mikroskopie a mikroskopie fluorescenční, představuje zásady správné laboratorní praxe a organizace biologického experimentu a zároveň je zaměřen na pochopení mikroskopické struktury buňky, rostlinného a živočišného organismu, mikroskopické zkoumání vybraných buněčných pochodů a v praktických a teoretických úlohách na prohloubení znalosti chromosomálních základů dědičnosti.

Sylabus

1. Základy světelné mikroskopie, fluorescenční mikroskopie a další mikroskopické techniky
2. Příprava mikroskopických preparátů pro světelnou mikroskopii
3. Mikroskopie buňky, morfologie buněk a buněčné inkluze
4. Mikroskopie buněčných organel v procházejícím světle
5. Mikroskopie buňky a buněčných organel ve fluorescenčním mikroskopu
6. Cytochemická barvení makromolekul a průkazy enzymových aktivit
7. Osmotické jevy v buňce
8. Typy buněk a interceluláry v rostlinných pletivech
9. Anatomie stonku, kořene a listu a vodivá pletiva rostlin
10. Histologie - epitelová a pojivová tkáň, krevní roztěr
11. Histologie - svalová a nervová tkáň
12. Cytogenetika - chromosomy a karyotyp živočišné buňky
13. Mitoza v rostlinném meristemu a tkáňové kultuře živočišných buněk
14. Úlohy z genetiky rostlin, živočichů a člověka

Literatura

Z:Kotrba P., Babůrek I., Knejzlík Z., Návody ke cvičením z biologie, VŠCHT Praha, 2006, 8070806230
D:Benda V., Babůrek I., Kotrba P., Základy biologie, VŠCHT Praha, 2005, 8070805870

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi