Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Biologie I

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.
prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.
Ing. Michaela Marková, Ph.D.

Anotace

Předmět poskytuje přehled o společných základech, vzniku a vývoji živých soustav a základních vztazích struktury a biologické funkce od úrovně molekulárních entit, přes organizaci buňky (zejména eukaryotní), tkání a pletiv až po úroveň vztahů v rámci ekosystémů. Dále uvádí základní mechanismy dědičnosti, přenosu a exprese genetické informace, ontogeneze buňky a organismů, evoluce a představuje diverzitu současných organismů.

Sylabus

1. Biologické vědy; Vznik života a hierarchie uspořádání biologických systémů
2. Chemické základy života - význam vody, struktura a funkce (makro)molekul v živé hmotě
3. Viry; Biologická membrána
4. Buňka a evoluce buňky; Nemembránové struktury buňky
5. Buněčné organely
6. Reprodukce a ontogeneze buněk
7. Genetika - chromosomální a molekulární základy dědičnosti
8. Evoluční mechanismy
9. Rozmanitost organismů
10. Stavba a funkce rostlin
11. Rozmnožování a vývoj rostlin
12. Histologie živočichů
13. Rozmnožování a vývoj živočichů
14. Ekologie a ekosystémy

Literatura

Z:Benda V., Babůrek I., Kotrba P., Základy biologie, VŠCHT Praha, 2005, 8070805870
D:Campbell N.A., Reece J.B., Biologie, Computer Press, a.s., 2006, 08025111784

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi