Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Izolace a charakterizace biomakromolekul

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Barbora Holubová, Ph.D.
doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principu purifikačních technik používaných při izolaci biomakromolekul. Cílem je naučit posluchače navrhnout správný purifikační postup pro cílovou biomakromolekulu a charakterizovat ji. Tyto vědomosti naleznou uplatnění v mnoha oborech. Dále je součástí předměu úvod do imobilizačních technik.

Sylabus

1. Úvod - zdroje enzymů, dezintegrace, membránové procesy
2. Srážení, extrakce a centrifugace
3. Materiály pro elektroforetické a chromatografické metody
4. Základní rozdělení a instrumentace
5. Gelová permeační chromatografie
6. Ionexová chromatografie
7. Hydrofobní chromatografie a chromatografie na reversní fázi
8. Afinitní chromatografie
9. Tenkovrstvá chromatografie, sledování průběhu chromatografie a stanovení koncentrace bílkovin
10. Úvod do elektroforetických metod
11. Typy elektroforetických metod
12. Imobilizační techniky I
13. Imobilizační techniky II
14. Presentace projektu

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi