Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Biochemická instrumentace a robotika

Kredity 3
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na řešení praktických problémů v biochemické laboratoři. Shrnuje poznatky z analytické chemie, biochemie a základů robotických systémů.

Sylabus

1. Základní pojmy (měření, veličiny, charakteristiky měřících metod), příprava laboratorní vody, optické metody v biochemické laboratoři
2. Biosensory, potenciometrické sensory, zásady pro optimální měření pH a ošetřování elektrod
3. Optické, piezoelektrické a teplotní převodníky, sensorové polymerní vrstvy, požadavky na ideální biosensor
4. Procedury používané pří úpravě vzorku k analýze nebo materiálu k preparaci, filtrace, ultrafiltrace, dialýza, sonikace, mikrovlnná zařízení
5. Robotizace, automatizace, komplexní analytický systém, miniaturizace
6. Separační metody, průtoková cytometrie, centrifugy a centrifugační metody, rotory, frakcionace tokem
7. Elektroforéza I: základní pojmy, aparatury (zdroje, sestavy), separační módy
8. Elektroforéza II: detekce, blotting, zpracování a uchovávání elektroforeogramu
9. Chromatografie I: základní pojmy, metody TLC, kapalinové chromatografy
10. Chromatografie II: vztahy užívané v kapalinové chromatografii, van Deemterova rovnice, diagnostika potíží chromatografického dělení, gelová chromatografie
11. Chromatografie III: iontoměniče, průběh chromatografických separací, sorbenty pro hydrofobní chromatografii, chromatofokusace, chelatační chromatografie
12. Detektory používané v chromatografii, derivatizace analytu, převodníkové karty, pravidla údržby, výběr vhodného přístroje
13. Vícerozměrné separační techniky v proteomice, spojování různých separačních a detekčních technik
14. Preparativní metody, ladění metod, odstraňování závad

Literatura

Z: Kodíček M., Karpenko V., Biofyzikální chemie, Academia, 2000, 80-200-0791-1
Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2006, 80-7080-586-2
D: Churáček J. a kol., Analytická separace látek, SNTL, Praha 1990, 80-03-00569-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi