Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř imunochemie

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Igor Hochel, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na získání jednak teoretických i praktických znalostí v oboru, detailní popis antigenu, haptenu a všech významných isotypů protilátek a jejich využití při isolaci a přípravě čistých preparátů nejrůznějších biologicky aktivních látek, v lékařské a potravinářské diagnostice a v monitoringu životního prostředí a na praktické osvojení pracovních postupů různých druhů imunochemických analytických metod

Sylabus

1. Imunoprecipitace v roztoku
2. Dvojitá radiální difuse podle Ouchterlonyho
3. Radiální imunodifuse podle Manciniové
4. Protisměrná imunoelektroforesa
5. Elektroimunodifuse podle Laurella
6. Nepřímá kompetitivní ELISA
7. Nekompetitivní metoda ELISA
8. GLISA Rapid test
9. Separace proteinů pomocí SDS-PAGE, elektrotransfer separovaných proteinů na nitrocelulosovou membránu a imunochemická detekce analytu
10. Aglutinační metody

Literatura

Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi