Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Biochemie rostlin

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Tomáš Macek, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních rozdílů mezi metabolismem rostlin a ostatních organismů, zejména v oblasti využití energie, produkčních schopností a odezvy na stres. Cílem je připravit studenty na efektivní využití specifických výhod rostlin, od potravinářského průmyslu po ochranu životního prostředí, včetně využití či detekce geneticky modifikovaných rostlin. Fotosynthese jako klíčovému procesu pro život na Zemi je proto věnován zvláštní blok přednášek.

Sylabus

1. Anatomie, cytologie a fysiologie rostlin (buněčná stěna, membrány, organely), příjem živin, transport v rámci celé rostliny
2. Příprava a využití explantátových kultur, kalusy, suspense, protoplasty, genetické studie, přenos signálu, produkce metabolitů, biotransformace, environmentální studie, aplikace v množení a šlechtění
3. Přeměny energie, fotosynthesa, respirace a fotorespirace
4. Metabolismus uhlíku (biosynthesa sacharosy, celulosy, škrobu, ligninu, lipidy, atd.)
5. Metabolismus dusíku, síry v rostlinách
6. Hlavní skupiny hormonů (auxiny, cytokininy, ethylen, abscisová kyselina, gibberelliny, brassinosteroidy, atd.), tvorba a degradace, účinky hormonů a regulátorů růstu
7. Receptory a mediátory přenosu signálu (G-proteiny a fosfolipidová dráha), protein kinasy, signální dráhy rostlinných hormonů
8. Biosynthesa některých významných přírodních látek, význam sekundárních metabolitů pro rostlinu a pro vztahy v prostředí, účinky na rostliny i člověka
9. Genom jádra, plastidů a mitochondrií, organizace, exprese, proteosynthesa a opracování bílkovin, cílení transportu bílkovin
10. Způsoby přenosu genů u rostlin, příprava transgenních rostlin
11. Geneticky modifikované rostliny, význam, rizika a výhody
12. Abiotický stres (nedostatek vody, zvýšená koncentrace solí, chlad, teplo, oxidativní stres), biotický stres, obranné mechanismy rostlin
13. Metabolismus organických látek, degradace, aktivace promutagenů, akumulace těžkých kovů, fytoremediace, rhizoremediace. Specifické aspekty ochrany rostlin, pesticidy, herbicidy
14. Senescence, programovaná smrt buňky, posklizňové změny, degradace chlorofylu

Literatura

Z: Buchanan B.B., Gruissem W., Jones R.L., Biochemistry & molecular biology of plants, American Society of Plant Physiologists, Rockville, 2015
Z: Voet D.,Voet J.G., Biochemistry, John Wiley & Sons, New York, 2004
Z: Kodíček M., Valentová O., Hynek R. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. VŠCHT Praha 2015
Z: Macková M., Dowling D., Macek T., Phytoremediation and Rhizoremediation, Theoretical Background, Springer, Berlin, 2006
D: Macek T., Kotrba P., Svatos A., Novakova M., Demnerova K., and Mackova M., Novel roles for genetically modified plants in environmental protection. Trends in Biotechnology 26, 146-152, (2008)
D: Vodrážka Z., Biochemie, Academia, 1996, 80-200-0600-1
D: Macek, T., Macková, M., Káš, J.: Exploitation of plants for the removal of organics in environmental remediation. Biotechnol. Advances (2000), 18 (1), 23-35
D: Kodíček M. Biochemické pojmy, výkladový slovník, VŠCHT Praha

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi