Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř speciální biochemie

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 5
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Lipov, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí základního kurzu biochemie a osvojení si nových technik moderní biochemie. Studenti v době zápisu předmětu již zpravidla pracují v laboratořích, cílem kurzu tedy je doplnění spektra používaných metod biochemie a molekulární biologie. Výuka probíha formou kurzu, doplněného diskuzí s vyučujícími.

Sylabus

1. Správná laboratorní praxe, bezpečnost práce
2. Teoretický úvod k laboratorním úlohám
3. Chromatografie biomakromolekul a vyhodnocení purifikačních procesů
4. Elektroforetická analýza proteinů erytrocytové membrány
5. Základní charakterizace purifikovaných preparátů bílkovin
6. Enzymová kinetika (allosterické enzymy)
7. Moderní metody identifikace bílkovin
8. Fyzikálně-chemické vlastnosti proteinů
9. Imunochemické techniky
10.Základní techniky molekulární biologie
11.Izolace subcelulárních částic
12.Studium základních metabolických dějů
13.Metody stanovení katalytických aktivit enzymů
14.Závěrečné zhodnocení a volná diskuze

Literatura

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O.: Laboratorní techniky biochemie. 1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006. ISBN 80-7080-586-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi