Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř oboru III

Kredity 10
Rozsah 0 / 0 / 15
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.
doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.

Anotace

Předmětu je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).

Sylabus

Během předběžné práce na projektu diplomové práce v laboratoři na VŠCHT nebo na partnerských institucích si studenti osvojí vybrané techniky biochemického výzkumu, presentaci výsledků na laboratorních seminářích a v rámci studentské vědecké konference, vedení záznamů o výsledcích a další dovednosti nezbytné pro řešení diplomové práce. Součástí předmětu je vypracování zprávy o průběhu projektu.

Literatura

Dle projektu diplomové práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi